Chức năng này chỉ dành cho thành viên

OK

English Communication

Trợ giúp - Xem lời dịch - Xem video - Báo lỗi
Chọn cấp độ : Dễ Vừa Khó

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


phimtienganh.vn
 • 1: <font color="#ffff000">-</font>
 • 1: Mt vng quanh vn phng lm vic
 • 2: <font color="#ffff000">-</font>
 • 2: Gp g ng nghip mi
 • 3: <font color="#ffff000">So Jane, Are you ready</font>
 • 3: Vy Jane, c sn sng
 • 4: <font color="#ffff000">to go on the office tour?</font>
 • 4: i mt vng quanh cng ty cha?
 • 5: <font color="#ffff000">Oh, yes. I can't wait</font>
 • 5: Vng, ti khng th ch na ri
 • 6: <font color="#ffff000">OK. Anna will take you</font>
 • 6: Ok. Anna s a c i
 • 7: <font color="#ffff000">OK</font>
 • 7: Vng
 • 8: <font color="#ffff000">These people are working on marketing</font>
 • 8: y l nhng ngi lm b phn marketing
 • 9: <font color="#ffff000">Oh, I see</font>
 • 9: Vng, ti thy ri 
 • 10: <font color="#ffff000">And this is John</font>
 • 10: V y l John
 • 11: <font color="#ffff000">Hello John, Nice to meet you</font>
 • 11: Cho John. Rt vui c gp anh
 • 12: <font color="#ffff000">This is Jane, Mr. Smith's new secretary</font>
 • 12: y l Jane, th k mi ca Smith
 • 13: <font color="#ffff000">Oh. Hi. Nice to meet you</font>
 • 13: , cho, rt vui c gp c
 • 14: <font color="#ffff000">What do you do John ?</font>
 • 14: Anh lm cng vic g vy John?
 • 15: <font color="#ffff000">I am a delivery manager</font>
 • 15: Ti l qun l phn phi
 • 16: <font color="#ffff000">This is Mary</font>
 • 16: y l Mary
 • 17: <font color="#ffff000">Hello</font>
 • 17: Cho
 • 18: <font color="#ffff000">Nice to meet you</font>
 • 18: Rt vui c gp c
 • 19: <font color="#ffff000">So you're the new secretary</font>
 • 19: Vy c l th k mi
 • 20: <font color="#ffff000">Yes, I am</font>
 • 20: Vng 
 • 21: <font color="#ffff000">I hope you'll last longer than the last one</font>
 • 21: Ti hy vng c s tr c lu hn c th k trc
 • 22: <font color="#ffff000">The last one?</font>
 • 22: Ngi trc ?
 • 23: <font color="#ffff000">The last secretary</font>
 • 23: Ngi th k trc
 • 24: <font color="#ffff000">What happened to her ?</font>
 • 24: C chuyn g xy ra vi c y?
 • 25: <font color="#ffff000">Nothing happened to her. Don't worry.</font>
 • 25: Chng c g u. ng lo.
 • 26: <font color="#ffff000">They're only joking</font>
 • 26: H ch a thi
 • 27: <font color="#ffff000">All right</font>
 • 27: c ri 
Số điểm: 0/100, Trả lời đúng 0/14
Top đạt điểm cao bài này

Top đạt điểm cao bài khác

Cùng thể loại